1 § Särskild debatt om segregationen i Sverige

Att lära känna matchmaker

Tiggeriförbud — som att pinka i byxorna en kall decemberdag Frågan om tiggeriförbud är en som visar om personen som yttrar sig tänker långsiktigt och har en klar bild av helhetsproblemet, eller om denne bara vill sopa ett problem under mattan. Eller: än värre om personen vill vinna kortsiktigt stöd i opinionen från väljare som tänker kortsiktigt, lokalt och inte vill se problem. Sett i längre perspektiv och med blicken riktad mot hela EU och Europa, försvinner inte problemen bara för att vi låtsas att vi inte ser dem. Kortsiktiga lösningar kan kännas bra ibland. Om man kissar i byxorna en kall vinterdag så känns det till en början varmt och behagligt. Men efter en stund blir det kallt, jättekallt. Att förhindra att tiggarna tigger i Sverige är en strategi som är dömd att misslyckas på sikt.

Judiska Församlingen i Stockholm

Information om omskärelse - brit mila Vad innebär kosher? Om något är kosher får det ätas av judar. Kött som är sjukt eller har skador får tas i bruk är pasul ej tillåten. Mat som inte får ätas är treif icke tillåten. Dietlagarna bygger på detaljerade instruktioner från Moseböckerna inom Gamla testamentet, samt från uttolkningar inom Talmud och tusenåriga traditioner.

”Go home Arpi!” : ?

Förut att möjliggöra detta används i Sverige arbetssättet Basala hygienrutiner. Basala hygienrutiner - digital utbildning Utbildningen är öppen förut alla den är kostnadsfri för all oavsett avtal med Vårdhygien till samt med 31 maj. Detta är ett åtgärd för att öka kunskapen samt minska risken för smittspridning. Läs mer

Innehållsförteckning

Noter Förord Vår nutid är ånyo burgen på memoarer, kanske rikare än någonsin. Orsaken är att det så finns mycket att berätta. Ju mer händelserik och rik på förändringar en skede är, ju mer intensivt är intresset för den senaste historien.

Att lära känna sidor

Retoriktips - Två ord som gör dig mer övertygande

Anf. 2 TOBIAS BILLSTRÖM : m:

Allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter är en grundbult i socialdemokratisk politik samt, vilket jag tror, också i andra partiers politik. Det är också ett grundbult i kampen mot social, etnisk och ekonomisk diskriminering. Vi har ej nått det målet, och därför är denna debatt om segregation viktig.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here