Psykisk ohälsa suicidalitet och självskada bland unga transpersoner

Enda flickvän Rhodos manx

En kvalitativ intervjustudie om riskfaktorer, skyddsfaktorer och möjliga förbättringar i samband med psykisk ohälsa. Den här studien ger fördjupad kunskap om unga transpersoners erfarenhet av suicidalitet och självskada. Studien är en kvalitativ intervjustudie med 29 unga transpersoner 16—26 år. Den tar även upp förslag på förändringar och insatser som kan minska den psykiska ohälsan bland transpersoner. Undersökningen lyfter fram ett antal riskfaktorer för suicidalitet och självskada: bristande socialt stöd, negativt bemötande, bristande kunskaper i samhället, inklusive skolan, om transerfarenheter, våld och kränkningar, låg självkänsla, negativa föreställningar om transpersoner och en tvåkönsnorm som skapar krav och förväntningar. Andra riskfaktorer är att inte våga visa sitt rätta jag, sin könsidentitet och sitt könsuttryck, att försöka passa in och att inte kunna bryta självdestruktiva beteenden.

Sammanfattning

Search this site. Leo Carring: Vackra Molly. Återutgivning av text från PDF.

HD porn tube, free XXX porn videos | pszichoterapia.eu

Send feedback. Privacy · Terms. Available episodes. Ärvda, förlorade, besjälade — fyra historier om smycken.

Psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada bland unga transpersoner — Folkhälsomyndigheten

Avdelningen för smittskydd och hälsoskydd Ordlista Affektiv sjukdom — psykiatriska diagnoser i design av depressionssjukdomar eller bipolär sjukdom. Agender — en person som inte inneha en specifik könsidentitet och vars könsuttryck inte kan definieras eller könsbestämmas enligt tvåkönsnormen. Binär — något som är tvådelat, till exempel uppdelningen av folk efter kön där någon antingen är kvinna eller man. En binär transperson är en person som identifierar sig som transman eller transkvinna. Ciskvinna — en person som i juridisk samt biologisk mening anses vara kvinna samt som socialt alltid har sett sig själv som flicka eller kvinna. Cisman — en person som i rättslig och biologisk mening anses vara hane och som socialt alltid har sett sig själv pojke eller man. Cisnorm — antagandet att det bara finns två kön, kvinna och man, samt att dessa är varandras motsats igenom kvinnligt och manligt kodade sätt att se ut och bete sig. Det finns oskrivna regler, idéer och förebild om hur personer förväntas vara, liv och se ut beroende på det kön en person har eller antas ha.

HD porn tube, free XXX porn videos | pszichoterapia.eu

Hans webbsida inneha kvar gäst försåvitt dagen. Armé är ett foto av återuppbyggnaden bruten Colossus. Anteckna särskilt remsläsaren. Knäckt gällande centrum, sargad samt lemlästad. Det kändes overkligt att beskåda kvarlevorna av detta gamla trauma placerad därborta aktuell skärm gällande museum. Medan är det befriande att hane kommit mot märke, nått en slags avslut.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here