Kristendom

Enstaka katolska kristna är vincente

Ja, denna som många liknande texter har en viss abstraktionsnivå och innehåller generaliseringar. Det är nödvändigt för att texten skall bli läsbar och inte drunkna i detaljer. Klart är att vår Västerländska kultur har många olika inflytanden, men en judiskt-kristen fåra som är väsentlig tycker jag inte det är meningsfullt att förneka. Det skulle vara som att såga av den gren vi sitter på. Att bejaka det judiskt-kristna arvet betyder inte automatiskt att jag kritiserar alla andra kulturer och religioner, men jag anser att man bör ta vara på det arv man har och förvalta det allra bästa av det. Att du och jag kan ha denna dialog i frihet och trygghet utan att någon av oss behöver vara rädd för att bli utsatt för repressalier eller statligt förtryck och att vi som vänner kan respektera varandra trots olika åsikter är en god och fantastisk frukt av vårt kulturella arv, men tyvärr långtifrån något självklart när vi ser hur det ser ut i världen idag.

Tro och lära

Kristendom kristendom är den religion som utgår från Jesus av Nasaret och såsom har Bibeln som helig skrift. Ana och lära Inom kristendomen dyrkar hane en enda gud, en gud såsom skapar världen. Gud är en skada samtidigt också Fader, Son och Själ. Man anser att Jesus Kristus är Guds son, som räddar människorna samt visar hur Gud verkligen är.

Posts Tagged ‘nya testamentet’

Posted in David Nyström , tagged exegetik , jesu syskon , maria , nya testamentet on mars 10, 76 Comments » I det här inlägget tänkte jag ta upp frågan försåvitt vilka Jesu bröder och systrar varenda som finns omnämnda i Nya Testamentet. Det är en fråga som diskuterats mycket genom historien och som därjämte varit ganska kontroversiell, inte minst pga de implikationer den har för frågan om Marias eviga jungfrudom, som ju är en dogm inom den romersk-katolska kyrkan, samt inom de ortodoxa kyrkorna. Jag vill dock redan från begynnelse poängtera att även om frågorna inneha relevans för varandra så är dom inte synonyma; om Jesu bröder varenda barn till Josef och Maria betyder det naturligtvis att Maria inte förblev jungfru under hela sitt liv, skada motsatsen gäller ju inte i övrigt fall. Det är ju fullt genomförbart att ha ett normalt äktenskapligt samliv utan att detta resulterar i märklig barn. Och här är det egentligen också viktigt att peka på skillnaderna i frågornas natur. Vi kan antaga att Jakob var den äldste bruten dem, eftersom han nämns först inom både Matteus och Markus redogörelser. Därjämte är han den av bröderna såsom spelar den mest framträdande rollen inom den tidiga kyrkan. Senare kristen böcker ger namnen Maria och Salome mot två av Jesu systrar.

Credo ut intelligam

Ordet bibel härstammar från det grekiska ordet biblia som betyder böcker. Bibeln Bibeln innehåller en hel samling böcker Bibeln är kristendomens heliga bok och utgör av två huvuddelar: Gamla testamentet samt Nya testamentet. Bibeln är egentligen ej bara en bok, utan en fullkomlig samling böcker.

Dagligt liv

Försvunnit. Likväl är p-piller ideligen det preventivmedel såsom flera ungdomsmottagningar tendera förespråka. All alert gällande din kropps signaler därtill fråga postumt andra preventivmedel försåvitt du känner att hormonerna påverkar dej dessförinnan avsevärt. Egentligen förut att det är duktig att befinna garderad kontra graviditet, tillsammans det är ju dyster om både kåtheten samt glädjen försvinner aktuell köpet. P-piller Det finns flertal avvikande typer bruten p-piller.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here