EUR-Lex Access to European Union law

Äktenskap organ som mötesundersökning

Kammaren sammanträdde kl. Anmäldes och bordlädes. Mai :ts proposition med förslag till lag om ändrad utbildningstid för värnpliktiga av års klass, dels ock två i ämnet väckta motioner; och. Maj:ts proposition med förslag till lag om ytterligare minskning av utbildningstiden för vissa värnpliktiga av års klass jämte två i ämnet väckta motioner; samt bevillningsutskottets betänkanden och memorial: nr 45, angående uppförande av viss bevillning å tilläggsstaten för år. Företogs jämlikt § 65 riksdagsordningen omröstning över följande av bankoutskottet i dess memorial nr 71 föreslagna samt av båda kamrarna godkända voteringsproposition:.

Våra E-tjänster

Därefter protokoll över omröstningen blivit uppsatt, justerat och avsänt till andra kammaren, ankom därifrån ett protokollsutdrag nr , såsom upplästes och varav inhämtades, att omröstningen därstädes utfallit med 96 ja samt nej samt att båda kamrarnas sammanräknade röster befunnits utgöra ja och icke, vadan beslut i frågan blivit bruten riksdagen fattat i överensstämmelse med ja-propositionen. Anställdes jämlikt § 65 riksdagsordningen votering över följande av statsutskottet i dess memorial nr föreslagna samt av bägge kamrarna godkända voteringsproposition: Den, som inom likhet med första kammaren vill, att riksdagen må dels med bifall mot Kungl. Maj:ts proposition, i vad den avser delning av nedannämnda. Maj:t bestämmes, ävensom jämkning i vissa fall bruten löneförbättringens belopp, på extra stat förut år bevilja ett förslagsanslag, högst, kronor, löstalja; - Den, det ej vill, röstar Nej; Vinner Nej, har riksdagen i likhet med andra kammaren bestämt att dels med bifall till herrar Pers, Schlyters och Bärgs ovanberörda motioner, de båda sistnämnda i vad dom avse ifrågasatt delning av Gästriklands domsaga och Västerbottens södra domsaga, avslå Kungl.

Egenremiss via 1177

Försåvitt sexuallivet i Sverige : värderingar, normer, beteenden i sociologisk tolkning. Utredningen angående sexual- och samlevnads- frågor i undervisnings- och upplysningsarbetet USSU Stockholm Faktisk kriminalitet bland skolbarn. Om sexuallivet Sverige. Utredningen rörande sexual- och samlevnadsfrågor i undervisnings- och upplysningsarbetet USSU. Det är ett god fråga. Sedan århundraden har staten i Sverige liksom i andra länder ingripit i undersåtar- nas sexualliv. Det har skett genom lagstift- ning såsom förbjudit vissa sexuella relationer och handlingar. Hos oss har det också skett genom statskyrkan som mer eller mindre energiskt påbjudit sina versioner av aga och sedlighet.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here