Våldtäkt och sexualbrott

Möt denna tjej som treffen

I den Nationella trygghets­under­sökningen uppger 5,6 procent att de utsattes för sexualbrott under Andel utsatta för sexualbrott Könsfördelning Ålder Andel utsatta för sexualbrott genom tvång Andel utsatta för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position Anmälda sexualbrott Uppklarade sexualbrott Misstänkta för sexualbrott Lagförda för sexualbrott Sexualbrott bland unga Andel som utsatts för sexualbrott Självrapporterad utsatthet för sexualbrott —¹, samt utsatthet för sexualbrott genom tvång och utsatthet för sexualbrott genom utnyttjande av försvarslös position åren —². Källa: NTU. Resultaten för utsatthet — är omräknade, eftersom undersökningen då genomfördes med en annan metod. För att öka transparensen kommer resultaten för de två frågorna nu i stället att särredovisas. Dessa frågor kan av metodologiska anledningar inte jämföras med åren före metodbytet, vilket gör att resultaten enbart finns redovisade för åren — Den Nationella trygghetsundersökningen NTU visar att 5,6 procent av befolkningen 16—84 år uppger att de utsattes för sexualbrott undervilket skulle motsvara cirka   personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det är en minskning jämfört meddå andelen var 6,0 procent. Andelen utsatta ökade kontinuerligt mellan ochmen skedde ett trendbrott och nivån har i stället minskat i de senaste två mätningarna.

Vänligen välj företag eller privat

Bestämmelse om sexualbrott finns i 6 billigt brottsbalken här BrB. I 6 billigt 4 § BrB anges att den som har samlag eller utför ett liknande handling mot en person såsom är under 15 år kan dömas för våldtäkt mot barn. Detta innebära att en person som är kvar 15 år är sexuellt myndig samt kan ha sex med vem hen vill. Dock måste samtycke naturligtvis finnas, annars aktualiseras andra våldtäktsbestämmelser i 6 kap BrB. BrB finns en skyddsbestämmelse för den som är över 15 år men under 18 år. Därborta anges det att man inte heller får ha samlag med en individ i den åldern om man är förälder till barnet, vårdnadshavare eller inneha ett liknande förhållande till barnet såsom en svärförälder exempelvis. Om barnet inneha en beroendeställning till personen är det inte heller acceptabelt, som när hane till exempel är lärare eller idrottstränare. Rättsligt får alltså en årig hane ha sex med en årig brud så länge hon vill och hane inte har en beroendeställning till barnet som kan utnyttjas. Fick du besked på din fråga?

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Antalet som söker stöd hos tjej- samt ungdomsjourer har ökat markant under dom senaste veckorna, enligt förbundet Unizon. Förbundet har också sett en ökad flöde av kvinnor och barn till skyddade boenden. Redan innan coronakrisen syntes ett tydlig ökning av antalet stödkontakter — allt från telefonsamtal, chattmeddelanden och e-brev till fysiska besök — med kvinno-, tjej- och ungdomsjourer runt om inom landet.

Sexualbrottens allvarlighetsgrad

Gällande statistik Kvinnor bor allt längre epok på kvinnojourernas skyddade boenden och kvinns och barns behov av stöd samt skydd är stort, under hade Unizons medlemsjourer över 92  stödkontakter. Tjej- samt ungdomsjourerna hade 30  stödkontakter och varenda Sveriges största aktör för stöd gällande nätet. Bostadsbristen gjorde att kvinnor bodde längre tid på kvinnojourernas skyddade boenden, i snitt bodde varje kvinna 61 dygn under År bodde kvinns i snitt 40 dygn, boendetiden inneha alltså ökat med 50 procent gällande 4 år. Kvinnojourernas stödkontakter Totalt 1  kvinnor, 1  barn och 19 män bodde på våra skyddade boenden år I genomsnitt bodde kvinnorna 61 dygn på jourens boende. Det är en avsevärd ökning från tidigare år. Boendetiden inneha alltså ökat med 50 procent gällande bara 4 år. Bostadsbristen gör att kvinnor och barn som är beredd att flytta ut blir kvar gällande boendet längre, vilket i sin flax gör att jourerna tvingas neka nya stödsökande kvinnor och barn plats.

LURAR MIN TJEJ ATT JAG HAR KÖPT EN \

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here