Ester Blenda Nordström

Enstaka finska girls cupid

Äntligen har jag skaffat mig brevpapper, visitkort och korrespondenskort av ett slag som jag är nöjd med. Enkelt och stilrent men ändå personligt. Så här ser det ut! Lägg till reservoarpenna som jag haft i många år med brunt bläck och bilden är komplett. Lådan i sig är en ljuvlig brun i linne från Bookbinders, julklapp nu senast.

Det ska vara roligt att träna hund!

Öhlund, Lars Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete. Studien fokuserar gällande grupphem i Skellefteå kommun, som tar emot ett förhållandevis stort antal ensamkommande barn och ungdomar, och ofta anses lyckas bra med sitt arbete tillsammans denna grupp. Studien är av kvalitativ karaktär och grundas på semistrukturerade intervjuer. Dessa teorier har på olika fason varit till hjälp i arbetet tillsammans att tolka datamaterialet. De fyra respondenterna gav en bredd till materialet, alldenstund syftet var att undersöka individuella upplevelser. Resultatet av intervjuerna visade att före allt personalen och vilken relation ungdomarna hade till dem var viktig förut upplevelsen av grupphem. I regel varenda respondenterna nöjda med den hjälp samt stöd de fått av grupphemmen, skada livet för dessa ungdomar var ej heller enkelt alla gånger.

Navigeringsmeny

Finsk-svenska handelskammaren har ända sedan starten jobbat för att främja meningsfulla utbyten inom näringslivet. Bakom initiativet låg en ämna att rätta till obalansen i handeln mellan Sverige och Finland, då Finland på talet ännu var dominerat bruten jordbruk och skogsindustri. Svenskt näringsliv samt industri hade redan börjat göra sig ett namn i Finland och internationellt med företag som Ericsson, Electrolux samt Asea, medan finska företag var inom stort sett okända i Sverige.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here