Vanliga frågor

Frågor att träffa en nyaste

Problem på arbetsplatsen Jag har ett problem på arbetsplatsen som jag behöver hjälp med. Kan förbundet hjälpa mig med detta? I problemsituationer är förtroendemannen på din arbetsplats den närmaste hjälpen. Förbundets verksamhetsledare ger råd och hjälper i alla situationer i arbetslivet. Som medlem i förbundet får du hjälp med intressebevakningen i form av rådgivning för personer i anställningsförhållanden, företagare och studerande av verksamhetsledare Heta Piirto, tel. Ni kan också komma överens om tidpunkten för er diskussion per epost. Tveka inte på att kontakta förbundet, det är din medlemsförmån!

Relaterade teman

Tre förslag som rör arbetsmarknaden ligger på EU:s förhandlingsbord, se vänsterspalten. Förhandlingar ligger emellertid nere för två av de tre förslagen. I början av väntas EU-kommissionen prersentera en ny handlingsplan för hurdan delar av den sociala pelaren skall genomföras. I Sverige är flera partier och arbetsmarknadens parter oroliga över försåvitt delar av den sociala pelaren kommer att begränsa den svenska kollektivavtalsmodellen det vill säga friheten för fack och arbetsgivare att själva komma överens om löner samt villkor. Just nu gäller frågan huruvida EU på något sätt ska fånga beslut om minimilöner.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here