ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS 45 Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen

Härskarinna söker en man howto

The examination will be conducted in Swedish. Abstract Mattsson, A. Komediant och riksförrädare. Handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III. Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet ISBN

Recommendated Libraries

Visningar: Transkript 1 Stockholm. Fredagen den 5 augusti N:r 32 Byrå: Klara v. Kyrkogata 7, 2 tr, Prenumerationspris pr är: Idun m e d M o d e t i d n i n g och kolorerade planscher ki I d u n m. Träffas å b y r å n kl Allm. Telef Oamiila fj] e flesta bland Iduns läsarinnor ha väl åti minstone hört talas om den stora litterära striden inom Norge på trettiotalet, den WergelandWelhavenska striden. Visserligen rörde den sig väsentligast i litteraturens råmärken, men såväl i avta syften som i sina konsekvenser pekade densamma dock vida ut öfver det litterära lifvet och de litterära intressena. Det gällde frågan om norska folkets utvecklingsvägar, och de som känna norrmännens liflighet och häftighet i allt hvad som rör det nationella, skola enkel inse, att den nämnda striden kom att uppröra hela nationen. Sedan den politiska skilsmessan från Danmark var det både naturligt och nödvändigt, att utvecklingen i Norge slog in på andra vägar än den danska.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here