Hjälp jag missbrukar sex!

Jag är en cebuana

Dövhet X-kromosombundet ärftlig form av svår kombinerad immunbrist Drygt hälften av de som har svår kombinerad immunbrist i Sverige har en form som kallas defekt gammakedja i receptorn för vissa interleukiner. Detta är därmed den vanligaste typen av svår kombinerad immunbrist. Vid denna form finns en förändring mutation i genen IL2RG. Denna gen är en mall för tillverkningen av kodar för gammakedjan i receptorn. Immunbristen orsakas vid denna typ av en defekt mottagare receptor på immunsystemets celler för en grupp signalsubstanser som kallas interleukiner IL. Interleukiner är proteiner som är viktiga budbärare mellan immunsystemets celler. Receptorn för interleukinerna 2, 4, 7, 15 och 21 är uppbyggd av tre proteinkedjor.

Ibland måste du testa dig

Coronapandemin sveper över världen. Här har vi samlat frågor och svar om smittspridning, antal dödsfall, vaccin och restriktioner samt rekommendationer från svenska myndigheter. Blir hane immun om man har smittats ett gång och tillfrisknar?

Hur dödligt är coronaviruset?

Victoria Oscarsson Yle Helsingfors Är det möjligt att ha ett öppet förhållande utan att såra sin partner? Kan det bilda svartsjuka trots att båda parterna är införstådda med vilka regler som gäller? För många kan ett öppet affär vara ett väldigt laddat ämne, det är fortfarande något som kan befinna svårt att ta upp med sin partner — för att inte dryfta om omgivningens reaktioner. Är det genomförbart att få det bästa av två världar — en trygg och huld parrelation som samtidigt tillåter en att njuta av sin älskares beröringar? Om alla inblandade förstår vilka spelregler såsom gäller och kommunikationen fungerar så antagligen ett öppet förhållande rentav gör att relationen till ens partner blir förbättring. Man undviker svartsjukedrama, onödiga skilsmässor samt alla får sina behov tillfredsställda - eller?

Blir man immun om man har smittats en gång och tillfrisknar?

Det sätts lösenord på datorn och det dyker upp sms på märkliga tider. Stämningen där hemma kan bli lack eller överdrivet kärvänlig. Men hur vet man att man blir bedragen?

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here