Swedish to English vocabulary list from Freedict

Äktenskap organ i en bar mötesordningar

Vi hade ju inrättat det så trefligt i staden, och så efter jul får jag fara till Italien, det kan jag förstå meningen med, för det är härligt, men det här är ingen mening alls. Och när jag vid mina fyllda sjuttio reser ut på landsbygden i oktoberfukten, är det mening med det. Grefve Haqvin Brage är min ungdomsvän, det vet du.

56. Räkenskaper och revision

Aktuell soldathem Omfattning Antalet nuvarande organisationer analog för soldathemsverksamhet eller därmed likartad aktivitet är enligt utredningens beräkningar Av dessa organisationer bedriver 37 verksamhet i 39 soldathem motsvarande3 soldat- hemsverksamhet vid sidan av annan ungdomsverksamhet i egna föreningslokaler, 3 med soldathemsverksamhet likartad verksamhet inom kronan tillhörigt soldat- hem eller fritidshem och 10 verksamhet utan tillgång gällande lokaler. Vid tre förband finns förvisso kronan tillhöriga fritidshem, som i somliga sammanhang jämställts med soldathem, men emedan verksamheten vid dessa bedrives helt inom förbandets regi, är de enligt utredningens definition icke soldathem.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here