Kön som diskrimineringsgrund

Man söker pojkar oberoende hopplöst

Kön är en av de sju diskrimineringsgrunderna. På den här sidan kan du läsa om hur kön definieras i lagen. Här finns också några exempel på hur diskriminering i samband med kön kan se ut. De sju diskrimineringsgrunder som omfattas av diskrimineringslagen är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Diskriminering har många gånger samband med fler än en diskrimineringsgrund. Det gäller både när en individ blir diskriminerad och på en samhällelig nivå. En ung kvinna kan därför ha andra erfarenheter av diskriminering än en äldre kvinna.

DETTA GÖR EU

Målet med jämställdhetspolitiken är en jämn distribution av makt och inflytande. Det etta steget i utredningsarbetet är att identifiera skillnader mellan kvinnor och män. Jämställdhetsperspektivet ska ingå i allt beslutsfattande samt i alla steg av processen. Strategin för detta kallas jämställdhetsintegrering. Därför skall alla förslag och underlag grundas gällande en jämställdhetsanalys och förslagens konsekvenser skall utredas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Då tillåts beslutsfattaren förutsättningar att fatta beslut såsom får en positiv inverkan på jämställdheten. Det bidrar också till att elaborera och förbättra verksamheter samt säkerställer att alla medborgares behovs möts.

Mer information

Är jag kille eller tjej? Vad är könsidentitet? När borde jag veta absolut om jag är tjej eller frank eller något annat? Hänger sexuell böjelse ihop med trans? Vad innebär ett transprocess i Finland? Hur går det till steg-för-steg? Vad betyder juridiskt kön? Hur opereras transkönade? Händer det att personer som genomgår en transprocess ångrar sig?

Svenskarna och internet 2016

Dom är generaliserande samtidigt som de är oumbärliga. Även språk är sociala konstruktioner. Det vi i Sverige på talet kallar kvinnligt eller manligt är ej detsamma som kvinnligt eller manligt inom ett annat land. Således finns ingenting absolut eller evigt kvinnligt eller manligt. Många undersökningar har visat att det finns könsbundna variationer i språket. Debattera följande påståenden :. Se gärna TV-programmet Värsta språket där de avhandlar manligt och kvinnligt språk.

Kontakta oss

Inom dag är det ungefär lika flera kvinnor som män som använder nätet. Män lägger betydligt mer tid gällande internet hemma än kvinnor som ägnar mer tid åt internet i avta smarta mobiler. Upp till sex års ålder är skillnaderna mellan könen liten, men därefter blir de större samt finns kvar under hela livet. Kvinns är genomgående mer aktiva på sociala nätverk än män. De postar, delar och skickar vidare mer frekvent. Dom är också mer intresserade av heja och medicinska frågor på internet. Hanar är mer aktiva på diskussionsforum samt ser mer film än kvinnor. Dom besöker också oftare dejtingsajter och lirar om pengar.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here