TV4 Nyheterna

Möt flickorna i huvudstaden dagordningens

Barn i fängelse Tolv mil­joner flickor gifts bort som barn varje år För de flesta av oss är det själv­klart att barn inte ska vara gifta och att inga männi­skor ska tvingas in i äkten­skap. Men på många håll i världen lever barn och ung­domar i sociala mil­jöer med helt andra normer och köns­roller. Där kämpar vi för att för­ändra atti­tyder, på­verka lag­stift­ning och se till att flickor­na får gå i skolan. Senast uppdaterad: 25 februari Ruth Dureng andra från vänster blev misshandlad och utsparkad från sitt hem i Monrovia när hon vägrade ett tvångsäktenskap som andra hustru till sin mosters make.

Alla avsnitt från programmet Kaliber

Läs mer om Flickorna Larsson i Stockholm Kammakargatan 12 Se detaljerat bokslut förut OmsättningFöretagets omsättning är totalen av all dess intäkter från utförda tjänster samt sålda varor under en viss cykel, vanligtvis ett räkenskapsår. Årets resultatÅrets konklusion är skillnaden mellan samtliga intäkter samt samtliga kostnader under en viss cykel, vanligtvis ett räkenskapsår. UtdelningUtdelning är en sätt för aktiebolag att ersätta dem som satsat i företaget.

Bli Världsförälder

Unga som utsätts för hedersförtryck riskerar avta liv när myndigheter försöker medla tillsammans familjen. Idag handlar Kaliber om medling i hederskonflikter. Jag fick inte gå ut och jag fick inte hava pojkvän, eller klasskompisar, killar. Sen fick jag heller inte gå på tjejmiddag eller klassresor och sånt.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here