Avskaffa hiv-positivas informationsplikt

Möt HIV-positiva människor lunch

Posithiva Gruppen PG är Sveriges största patientorganisation för personer som lever med hiv. Vi är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsförening. Vårt syfte är att samla personer som lever med hiv till utbildning, kontakt, ge stöd samt erbjuda psykosocial verksamhet och skapa forum för utbyte av erfarenhet.

Vilka är vi?

Preventiv läkemedelsbehandling mot hiv bör erbjudas folk med kraftigt ökad risk för hiv-infektion ­— det föreslår Folkhälsomyndigheten. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har tidigare godkänt hiv-läkemedlet Truvada för förebyggande behandling, så kallad PrEP, hos personer med hög chansning för hiv. I flera andra länder i Europa erbjuds redan behandlingen, skada ännu inte i Sverige. Nu föreslår alltså Folkhälsomyndigheten att PrEP ska erbjudas även här. I en ny kunskapsöversikt drar myndigheten slutsatsen att det finns god evidens för att PrEp är effektivt för att minska risken förut hiv-infektion hos män som har sex med män och förhöjd risk att drabbas. Det går inte att peka ut några grupper som generellt borde erbjudas behandling, enligt Folkhälsomyndigheten, som inom stället anser att PrEP ska erbjudas när läkare eller en individ allena anser att risken för hiv-infektion är kraftigt förhöjd. Myndigheten konstaterar dock att både internationella studier och svensk klinisk erfarenhet talar för att det före allt gäller män som har sex med män. Kliniska riktlinjer för hurdan PrEP kan förskrivas och följas opp har tagits fram av referensgruppen förut antiviral terapi, RAV.

Organisation och historia

Den nya kunskap vi i dag inneha om överföringsrisker, bör bidra till ett förändring av smittskyddslagstiftningens utformning. Informationsplikten förut personer som lever med hiv borde avskaffas snarast. Syftet var att bidra stöd till de åtgärder man ansåg nödvändiga för att bromsa överföringarna bruten hiv, en infektion man då varenda övertygad om att kunde bli ett epidemi utom all kontroll. Där slår myndigheten fast att risken för att överföra hiv genom sexuell kontakt bred välfungerande behandling, när kondom används, är närmast obefintlig. Risken bedöms även såsom mycket liten om kondom inte används. I Sverige har över 90 andel av de som fått en hivdiagnos en välfungerande behandling i dag. Inom enlighet med de intentioner som fanns i förarbetena till smittskyddslagstiftningen från , måste därför den kunskap vi genast har om överföringsrisker, bidra till ett förändring av smittskyddslagstiftningens utformning. Ett bruten de ställningstaganden som RFSL, RFSU samt Hiv-Sverige oftast får förklara är exakt varför vi anser att den odla kallade informationsplikten borde tas bort förut personer som lever med hiv. Informationsplikten är en av flera förhållningsregler såsom personer som lever med hiv plikt följa enligt den gällande smittskyddslagstiftningen.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here