Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner

Möt männen från Genf sex passagen

Sammanfattat Summary in English Frekvensen av erektil dysfunktion bland män och sexuell dysfunktion hos kvinnor med kardiovaskulär sjukdom är dubbelt så hög som i normalpopulationen. Återgång till sexuell aktivitet efter en kardiovaskulär händelse är ett vanligt problem, och information efterfrågas om hur sexuell aktivitet kan återupptas. Hälso- och sjukvårdspersonal inom hjärtområdet är medvetna om vikten av att diskutera sexuell funktion och aktivitet, men vet inte vilka specifika råd de ska ge. I en konsensusrapport från de amerikanska och europeiska hjärtförbunden AHA och ESC är därför avsikten att sammanfatta evidensen relaterad till sexuell rådgivning vid kardiovaskulär sjukdom och att vägleda läkare, sjuksköterskor, och annan hälso- och sjukvårdspersonal i praktiserandet av sexrådgivning.

Sammanfattning

Två gripna för terrormisstankar i Schweiz Schweiziska myndigheter bekräftade på lördagen att två syriska medborgare gripits i Genève. Dom misstänks även ha brutit mot ett lag som förbjuder extremiströrelser som al-Qaida och IS. Männen greps i Genève på fredagen. Genèves åklagare Oliver Jornot uppgav att polisen hittat spår bruten sprängämnen, men inte av giftgaser, inom männens bil. Jornot sade att männen har syriska pass och de härförleden anlänt till landet. Jornot sade att ytterligare gripanden är att vänta mirakel de närmaste dagarna.

Återgång till sexuell aktivitet ett vanligt problem

Erotisk och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homo- och bisexuella samt transpersoner Konklusion från befolkningsundersökningen SRHR Publicerad: 24 april Artikelnummer: Folkhälsomyndigheten Sammanfattning I den armé rapporten beskrivs resultaten från undersökningen SRHR, där ett representativt urval av Sveriges befolkning, 16—84 år, svarade på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter SRHR. Studiedesignen i SRHR skänker en unik möjlighet att analysera svaren från olika grupper i befolkningen. Homo- och bisexuella samt personer med transerfarenhet är relativt få i SRHR Resultaten för homo- och bisexuella personer behandlades med viktning för att minska skevheter i bortfallet. Samtidigt kan inte viktningen justera för alla skevheter. Sexuell identitet kan också i sig påverka bortfallet. Trots att få personer har uppgett transerfarenhet, presenteras dessa resultat. Det beror på att det finns en bristfällig kunskap på området, och SRHR är den första befolkningsundersökningen där resultaten kan särredovisas för transpersoner.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here