Stöd i föräldraskapet

Seminarier för ensamstående svarta amelia

Många tvingas söka socialbidrag. Maureen Hoppers skulle aldrig ha klarat studierna utan stödet från familjen. För många av dem innebär dagens studiemedelsystem en inkörsport till socialbidrag och stress. Maureen Hoppers var 20 år när  Julia-Lea föddes. För Maureen var det självklart, trots att hon var ensam om vårdnaden, att studera. Hon visste att det skulle bli slitsamt. I dag har Maureen kommit en bra bit på vägen mot sin magisterexamen. Julia-Lea fyller snart fyra år. Den första tiden fungerade bra.

MEST LÄSTA

E-posta 29 januari arrangerar Rädda barnen samt Bodens kommun en konferens i Boden Business Park med anledning av att barnkonventionen införlivades i svensk lag 1 januari i år. Bland de deltagande under dagen finns bland annat Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder. Inför seminariet inneha Patrik Landin, bostadspolitisk utredare vid Hyresgästföreningen Norrland, kartlagt barnvräkningarna med fokus gällande norra Sverige.

Utskick till familjen

Aktuellt Utskick till familjen Under vecka 51 och 52 skickas information till familjen. I informationen får du som angelägen vuxen tips på olika aktiviteter att ägna julledigheten till men också ett sammanställning över olika stödfunktioner att fånga hjälp av om behov uppstår. Informationen i sin helhet Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Vi erbjuder dig som förälder, bonusförälder, anhörig eller annan viktig vuxen annorlunda föräldraskapsstödskurser med syfte att du skall utvecklas och bli stöttad i ditt föräldraskap eller i din roll nära barnet. Om du behöver prata tillsammans någon om svårigheter i familjen kan du vända dig till Origo förut att få råd och stöd mirakel en begränsad tid.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here