Liberalernas budgetmotion 2019

Killar som bor enda privat mötesvaktare

Inte minst med tanke på frågans aktualitet. I olika delar av landet har nämligen flera fall väckt uppmärksamhet mot bakgrund av att huvudmännen lämplighet som skolaktörer ifrågasatts. Med all rätta menar vi, eftersom regelverket kring vem och vilka som idag tillåts bedriva skattefinansierad skolverksamhet är av betydelse. Den statliga utredningen rör hela landet och handlar således inte om en enskild skola i Jönköping. Vi anser att det slapphänta regelverk som hittills funnits öppnat upp för en rad aktörer inom friskolemarknaden som varit direkt olämpliga. Det befintliga regelelverket har varit högst otillräckligt varför regeringen tillsammans med C och L tillsatt den aktuella utredningen. Lämpligheten i vem som i framtiden tillåts bedriva en religiös friskola samt i vilken utsträckning det konfessionella inslaget ska tillåtas vara en del av undervisningen är en samhällelig fråga.

Missa inget

Är inte hon en riktigt skicklig politiker? Annars är det lätt att egna eller företagens intresse skapar jäv samt korruption. Och ingen sådan situation inneha uppståt, i sitt reportage om henne och detta hade SVT ingaexempel gällande situationer när det faktiskt hände. Det SKA helt enkelt vara förbjudet att en politiker ska jobba åt affärsverksamhet. Hoppas att det inte är ett stor majoritet av väljare som anser att det var rätt agerat bruten partiet, för isåfall var det ej särskilt liberalt eller rättssäkert! Men partiet kanske inte är särskilt liberalt fastän allt!? Jag menar att politiker skall endast syssla med politik.

Tipsa Europaportalen

Beskydda friheten. Din frihet är målet förut Liberalernas politik. Vårt parti bildades ej för att gynna en särskild ansamling eller försvara något enskilt intresse. All strider vi tar handlar istället försåvitt en enda sak: att du skall ha friheten att forma ditt eget liv och ta ansvar för din väg framåt. Och att den friheten ska gälla varenda människa, oavsett historia och förutsättningar. Liberalernas valmanifest handlar försåvitt hur vi vill förändra Sverige odla att du får större frihet samt fler möjligheter. Det handlar om hurdan din och andras frihet hotas bruten extremister, populister och socialister. Vårt valmanifest handlar om vägvalet mellan politikens ytterkanter och den liberala mitten.

Liberalernas budgetmotion Motion / av Jan Björklund pszichoterapia.eu (L) - Riksdagen

L Liberalernas budgetmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås inom motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget enligt förslaget i tabell 3 i motionen. Riksdagen godkänner beräkningen bruten inkomsterna i statens budget för enligt förslaget i bilaga 1 i motionen och tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen ska återkomma tillsammans lagförslag i överensstämmelse med denna kalkyl. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden och övriga utgifter förut enligt förslaget i bilaga 1 inom motionen. Inledning Sverige behöver mer fri politik. Liberalernas budgetmotion för innehåller reformer för sänkta skatter på jobb samt företagande, mer kunskap i skolan, starkare försvar, ökad trygghet och en återuppbyggnad av den personliga assistansen.

Teenagers

Inom ur och skur är hemtjänsten ute! Vilka hjältar de är! Religion samt skola hör inte ihop! Har ingenting emot religion som en privat fenomen men inte i samband med skolning. Läs gärna insändaren via länken inom kommentaren!

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here