Litteratur

Älskar tarot läsning nightowl

Har du hittat hit gäller läggningen dig i någon aspekt, men kom ihåg att det rör sig om energier som kan modifieras och ta sig olika uttryck beroende på dina personliga energier, din person och dina omständigheter. Ta till dig det som resonerar med dig och att lämna resten. Januari Januari kommer på ett kollektivt plan vara årets tuffaste månad, framförallt efter den första veckan. Det behöver inte påverka på individuell nivå men det kan bara bra att veta när vi tar del av nyheterna — samt att det kommer lugna ner sig sedan. Energin för månaden är annars praktisk och samvetsgrann — det handlar om att vara ansvarsfull, mogen och seriös i sitt förhållningssätt. Dessa egenskaper kan i vissa fall hittas hos en man som finns i vårt liv eller som vi kommer i kontakt med. Det kan vara en far, bror, en chef eller en annan auktoritetsperson — i vilket fall som helst är det någon som det går att tro och lita på. Vad gäller arbete och karriär kan den som behöver få professionell assistans genom sina kontakter.

Top-Rated Images

Februaries, Göjemånad, hafwer 28 dagar. Dagen är 9 timmar och 49 minuter reslig. Och solen löper i Fisken, samt är deruti ifrån den 10 dag Februari intill den 11 dag Martii. Göjemånad säger: fruktar nu kalfsjukan tillsammans makt,  Med att hugga, och gödning att föra, gifwer jag på ceremoni. En warm skinnkjortel kan jag wäl lida. Jag låter mitt blod, samt månd kölden förbida. I denna månad skall man hålla sig warm, gällande det man kan behålla sin sundhet. Förthy denna månads köld förorsakar mycken ond wätska i menniskan. Och ska man wakta sig för frosseri: din drick skall wara agrimonia, på din hand och tummelfinger skall du bevilja din åder slå.

184 kommentarer

Fakturaavgift 29 kr 0 kr vid autogiro. Samtals-, minut- och SMSavgifter är 49 öre för trafik över angiven independent trafik. Adressuppgifter hämtas från folkbokföringen. Dina konsument-rättigheter skyddas av DAL Lagen försåvitt distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Fullständiga villkor bifogar vi med orderbekräftelsen. PRO-föreningar som jubilerar i april, maj samt juni Måste man emigrera mot Island? Hörde i radion angående pensionen i skandinaviska länder: Danmark — följer den allmänna löneutvecklingen.

Om bloggen

Mig tillägger några. Inte för att mig tror att alla passar dig, skada du får kolla, välja och vraka. Det är böcker som jag läst och gillar. Alice Lyttkens har skrivit en del, ofta tal; kvinnor; flertal bokserier; någon handlade om en hembiträde. Rune Pär Olofsson har skrivit fyra böcker om ätterna Brahe och Sparre, från talet till ca Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter är ju en tidlös.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here