Tills mina fingrar blev blå

Möt killar från hela redtube

Ida Fellman Yle Helsingfors Den lucia vi firar nuförtiden är en salig blandning av legender och folkliga traditioner. I dagens luciagestalt finns det spår av blod från Sicilien, Jesusbarn från Tyskland, en vitklädd, glöggbärande man, och mycket mera. Legenden om lucia Lucia föddes i Syrakusa på Sicilien på talet. Det är också historiskt belagt att hon blev martyr för sin tros skull. I den katolska traditionen är hon skyddshelgon för de blinda.

Ett känslomässigt inbördeskrig

Ytterligare långa texter Ett känslomässigt inbördeskrig Tomhet,, idel tomhet. Vad får människan ut av sin möda under solen? Hurså offrar oskyldiga människor sina liv mot en makt som sätter systemet före människan, segern framför livet och äran framför friheten? Jag kan bara utgå ifrån mig själv. Jag är juvenil, jag är bara tjugo år forntida, men jag känner inget annat bruten livet än förtvivlan, dödsångest och oändligt lidande. Jag är ung till kroppen, men mitt sinne är tungt samt tidvis slött — det är krigets vedermödor som jag lider av. Dessförinnan visste jag inte vad krig varenda, inte heller vilka konsekvenser det förde med sig. Det var en märklig värld som jag och mina jämnåriga kompisar steg in i en sommardag. Kriget tycktes då i våra ögon vara en idealistisk och eftersträvansvärd läge.

Fler långa texter

Anropa kårar löpte längs min ryggrad. Ögonlocken brände, och jag ansträngde mig spänt för att inte gråta. Jag ville inte ge Fröken den tillfredsställelsen. Händerna vred sig i knät på jag.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here