Aktuellt-arkiv

Träffa utländska personer möteskrav

Sammanfattning Uppdraget års medborgarskapskommitté har haft i uppdrag att se över lagen om svenskt medborgarskap MedbL samt att utreda vissa speciella frågeställningar som rör medborgarskapslagstiftningen. I uppdraget har även ingått att överväga åtgärder som kan stärka medborgarskapets status. Slutligen har kommittén genom tilläggsdirektiv getts i uppdrag att förutsättningslöst utreda frågan om dubbelt medborgarskap. Bakgrund MedbL trädde i kraft den 1 januari

Befolkning och språk

Källor Religion Författningen lovar religionsfrihet men inom verkligheten förekommer ingen sådan. Samtidigt såsom det finns formellt godkända samfund betraktas alla som utövar religion i praktiken som statens fiender. Troende förföljs samt fängslas, och riskerar även att avrättas. Lagen förbjuder bruk av religion såsom medel i främmande makters tjänst, förut att skada staten eller störa sällskaplig ordning. Ett fåtal helgedomar och gudstjänster tillåts som visningsobjekt för utländska gäst. De officiellt godkända samfunden finns i buddism, kristendom och blandreligionen chondogyo beskåda nedan. Buddismen kom till Korea tillsammans kinesiska missionärer och blev dominerande religion på talet. Från slutet av talet trängdes den delvis undan av den kinesiska vishetsläran konfucianismen som betonar vikten av bildning och lydnad mot överheten. Kristendomen fördes till Korea på talet.

Träffa utländska personer dentplatsen

Till statsrådet Ulrica Messing

Säkerhetspolisen efterlyser lagstiftning för en effektiv brottsbekämpning Hotet från främmande makt och hotet från terrorismen har blivit mer extensiv, samtidigt som lagstiftningen släpat efter. Det har urholkat Säkerhetspolisens förmåga att beskydda Sverige. Regleringen av teleoperatörernas datalagring samt möjligheten att använda hemlig dataavläsning är två av de utredningsförslag som fartfyllt behöver omsättas i lagstiftning, skriver säkerhetspolischef Klas Friberg i en debattartikel. Läs mer.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here