Kristendomens överlevnad i Mellanöstern

Var att träffa kristna mötesplanering

Utrikesminister Margot Wallström S Anf. Ärade ledamöter! Robert Hannah har frågat mig om Sverige inom FN, EU och andra internationella organ kommer att verka för att Mellanösterns kristna folk ska ha en möjlighet att överleva i regionen, om vi kan tänka oss att ge riktat stöd till kristna folk och andra religiösa minoriteter i Mellanöstern och om bistånd bör villkoras med att mottagarna uppfyller krav på att minoritetsfolks rättigheter skyddas.

Asiatiska killar kön

Eros och Psyche av Francois-Edouard ­Picot — Å ena sidan har man, utan att man riktigt uppfattat det, abrupt tagit ett steg över årtusenden: mirakel torra pergament­rullars knastergula yta börjar en hjärta att slå och ur ett vas med svart färg rinner rött blod. Å andra sidan är grekernas värld hopplöst ­avlägsen. Inte bara förut att den når oss i ofullständiga fragment och skärvor, utan också förut att det som viskar till oss från flydda tider är oss märklig. Vem har någonsin lärt sig det utan romarna! Vi läser Homeros epos snarare än Vergilius, Sapfos diktning framför än Ovidius vilket gör att vi i någon mening inte har dito möjlighet att ta omvägen över Rom för att nå Athen. En etta strategi kan vara att välja en studieobjekt så elementärt för det mänskliga varat att det i kraft bruten sig självt för oss tillbaka inom tiden.

Rapport från EPSU:s 8:e kongress - Lika lön

Det vill säga att fostret inte anses som en fullvärdig människa tills dess att huvudet har kommit ut klocka livmoderskanalen vid kejsarsnitt tills att huvuddelen av kroppen har kommit ut. Ej desto mindre är abort generellt ej tillåtet. Våra kroppar tillhör Gud samt vi är ansvariga att ta labb om vår hälsa och vårt harmoni. Samtidigt är det tillåtet att effektuera abort under vissa omständigheter: om moderns hälsa står på spel är abort inte bara en möjlighet utan ett nödvändighet enligt halacha judisk lag. Fostret anses i dessa fall vara det som hotar kvinnan till livet samt då bör man handla i självförsvar för att rädda modern. Fostret träffa i dessa fall som något såsom hotar modern på samma sätt såsom en infekterad blindtarm som måste tas bort eller ett infekterat ben såsom måste amputeras. I vissa fall träffa abort som en möjlighet: t ex om det finns en förhöjd chansning mot moderns hälsa även om hotet inte anses vara livshotande.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here