Frågor och svar om kränkande särbehandling

Den ensamma festen i musikmöte

E-post Det var i juni förra året som vi kunde berätta att Göteborgs stads högste tjänsteman med ansvar för flyktingmottagandet rekryterats till ett toppjobb hos en av de riktigt stora privata aktörerna hon själv arbetat mot och slutit avtal med. Nu kan vi berätta att Veronica Morales motsvarighet i Kungsbacka kommun, som tillsammans med henne slöt kontrakt om flyktingjätten Heros platser åt ensamkommande flyktingbarn, också går över till den privata sidan. Kriskommunikatör kallas in Arian Faily meddelade kommunen att han var aktuell för det nya uppdraget i slutet av förra året. Men liksom Veronica Morales har han fått arbeta vidare som chef i kommunen under uppsägningstiden. Den 24 februari arbetar Arian Faily sin sista dag, men delar av hans uppgifter har förändrats. Enligt kommunen. Det är hon som vi uppmanas att kontakta för alla frågor om övergången. Han började efter det, säger kriskommunikatören.

Lämna synpunkt

Frågor och svar om kränkande särbehandling Vad menas med kränkande särbehandling? I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS OSA-föreskriften definieras kränkande särbehandling såsom Handlingar som riktas mot en alternativt flera arbetstagare på ett kränkande fason och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. OSA-föreskriften tar sikte på personalen. Skolelever eller brukare omfattas alltså ej. Vad ska en medarbetare göra inom en situation där man känner sig kränkt eller mobbad av sin närmaste chef? Föreskrifterna säger att man skall ha rutiner för och kunskaper försåvitt hur man förebygger och hanterar förnedrande särbehandling. Det ska vara tydligt vem man ska vända sig till bred kränkande särbehandling.

Kriskommunikatör kallas in

Idag är det möjligt att söka fristad på nytt, fyra år efter en avslag. Under den tiden är det många som väljer att leva gömda i Sverige eller på andra platser i Europa. Den gränsen vill dom höja till 10 år. Dessutom vill de ytterligare begränsa vem som ska få möjlighet att återförenas i Sverige inom det som kallas för anhöriginvandring. Samtidigt sitter vi och försöker hugsvala en förtvivlad, hemlös, gravid, ensamstående tvåbarnsmamma.

Vad menas med kränkande särbehandling?

Seriöst smittläge i Halland Senast uppdaterad:Smittläget inom Sverige och Halland är fortsatt seriöst. Under jul- och nyårshelgerna har belastningen på vården varit mycket hög samt Region Hallands smittskyddsenhet bedömer att smittspridningen fortsätter att öka. Smittan ökar inom alla åldersgrupper och i samtliga kommuner i Halland. Det viktigt att vi alla tar vårt ansvar och följer rekommendationer och råd från ansvariga myndigheter.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here