Jämställd vård behandlar kvinnor och män både lika och olika

Hur man möter etnicitet

Hjälpte informationen på sidan dig? Ja Tack för att du hjälper oss! Om bloggen På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården. Det är i första hand Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, som skriver inläggen.

Läs vidare

Skrivet av Elisabeth Hammam december 23, Pandemi till trots, KvinnorKan engagerar sig förut kvinnors fulla deltagande i samhälls- samt arbetsliv. Det kräver jämlik fördelning bruten det dagliga icke-avlönade omsorgsarbetet i hemmet, och goda förebilder för både pojkar och flickor. KvinnorKan arbetar inom rörelsen Lön hela dagen och deltar inom regelbunden bevakning av att svenska regeringen lever upp till   Kvinnokonventionen s anspråk, ofta förkortad CEDAW [Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women]som antogs av FN:s generalförsamling år Vi har dessutom precis vandrat med i Organisation — som arbetar för att öka kvinnors inflytande inom fredsprocesser och i konfliktlösning. Frihet av våld i vardagen är en betingelse för ett aktivt och utvecklande leva — ett hållbart liv, rent ut sagt. Integration i samhällslivet, dessutom. Inom Jönköping är KvinnorKan engagerad i Circular Centre som bl a  arbetar tillsammans att skapa arbetstillfällen för kvinnor såsom har det svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Vill du deltaga eller stödja vårt arbete? Världens mest jämställda land?

Betalat medlemsavgiften?

Kvinns får oftare skuldsanering — trots att män är mer skuldsatta Publicerad 13 november Kvinnor blir i högre extension beviljade skuldsanering än män, trots att Kronofogden bedömer att en större aktie skuldsatta män inte klarar betala tillbaka sina skulder på egen hand. Hurså det är så har nu ett forskargrupp vid Mälardalens högskola fått deg för att ta reda på. Det betyder i klartext att Kronofogden ej anser att de klarar att avlöna tillbaka sina skulder på många år. Ska analysera brev Trots det beviljas en större andel av kvinnorna skuldsanering, vilket innebär att man betalar bruten skulden i ett par år samt under tiden lever på existensminimum. Det som återstår av skulden efter det slipper man betala. Och det forskarna ska göra är att läsa samt analysera de personliga brev som skuldsatta människor skrivit och lämnat in ihop med sina ansökningar. Detta för att se om, och i så baisse hur, sättet som kvinnor och hanar framställer sig själva på påverkar Kronofogdens beslut.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here