Monthly ArchiveMay 2017

Jag vill träffa payson

Visningar: Transkript 1 1. Sammanfattande diskussion Kännetecken för institutionerna utifrån fyra teman Säker eller försiktig i beskrivningen av framtiden Stabilitet eller flexibilitet Prioritet av arbetslivet eller familjelivet i framtiden Olika syn på ett tillfredsställande arbete 43 Referenser 44 2 3 1. Här redovisas nybörjarstudenterna, d v s de studenter som våren går sin andra termin och de mera erfarna studenterna, d v s de studenter som våren går sin sjätte termin vid Växjö universitet. Sex övergripande teman har utifrån syftet varit vägledande för dispositionen: Studenternas bakgrund Studenterna om studiestarten Studenternas utbildningsorienteringar Studenternas studiemönster och syn på studier, utbildning och lärosäte Studenterna om inflytande och jämställdhet Studenterna om framtida yrke och karriär Erikssonsid 1 En avslutande fråga i enkätstudien som inte behandlades i Student gäller studenternas framtidsförväntningar där möjligheten gavs att skriva fritt utifrån fyra teman; familjesituation, arbetssituation, bostadssituation och fritidsintresse. Syftet med denna rapport är att ge en djupare förståelse för hur sjätteterminsstudenter, som befann sig i slutet av sina studier och inom en snar framtid var på väg ut i arbetslivet, ser på sin framtid utifrån ovanstående fyra teman. Syftet är även att jämföra olika studentgrupper. På ett ofta självklart och oreflekterat sätt litar vi dessutom allmänt till vår egen och andras överskridande förmåga, vilket avspeglas i uttryck som det ordnar sig alltid, nu ska vi inte bara se till hindren I förvissningen om att det kommer att gå bra blir vi förmögna att i tanken ta in och väga framtidsförslag mot varandra Jerkeby,sid

Recent Comments

Postumt vigseln delade vi ut små såpbubblor istället för ris. Sånt är evig roligt att titta på Haha, skall fundera på café. Tack för tipset: Anmäl; blum. En bra grej tillsammans prao är att. Veterinären var emellertid rolig, rekomenderas.

1. Inledning Växjöstudenternas syn på framtiden 16

Fullt när Joakim Malmström talar i Juristernas Hus. I oktober anordnades den etta förvaltningsträffen, som samlade cirka personer inom Juristernas Hus. Förvaltningschefen Joakim Malmström inledde med att säga att det behövs dialog och samordning inom förvaltningen förut att samspelet mellan förvaltning och kärnverksamhet ska fungera så smidigt som genomförbart. Och, inte minst, behöver alla vi inom förvaltningen få tillfälle att möta för att se vilken bredd bruten kompetens som finns och för att möta våra kolleger. Som förvaltningschef inneha Joakim Malmström därför tagit initiativ mot träffarna som ska äga rum en par gånger per termin. Då bjuds alla medarbetare inom centrala förvaltningen in för att knyta kontakter mellan avdelningarna och för att ta del bruten aktuell information från universitetsledningen och försåvitt vad som händer inom universitetssektorn. Huvudpunkten vid träffarna är föredrag av vetenskapsman och lärare vid universitetet, som inneha bäring på förvaltningens verksamhet. Han föreläste kring rollen som statstjänsteman, vad den innebär och hur den har förändrats genom historien.

Styrelsemöte

Flera tog till desperata åtgärder genom att till exempel äta fosfor från tändstickor. Speciellt nu när jag valde att göra abort. För honom förändrades livet inte alls, säger Maja. Så omsider märker hon att hon börjar erhålla känslor för fostret.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here