Lista över avsnitt av Uppdrag granskning

Psykologisk hälso-och sjukvård Tjeckiska mötesföretag

Mer om vargjakt. Reporter: Kicki Hultin. Reporter: Marianne Gillgren. Mer om illegal jakt, på lodjur. Reporter: Oscar Hedin. Reporter: Agneta Bernardzón.

Sammanfattning

Motioner som bereds förenklat Riksdagen avslår dom motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden. Redogörelse för ärendet Utskottet behandlar i betänkandet ca  motionsyrkanden från den allmänna motionstiden och ca  motionsyrkanden av den allmänna motionstiden Av dessa bereds förenklat eftersom de rör frågor såsom tidigare behandlats av utskottet under valperioden eller rör frågor där beslutanderätten ej ligger hos riksdagen. Dessa motioner finns i bilaga 2. Utskottets överväganden Hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering m. Utskottets förslag i korthet Riksdagen avslår motioner om bl. Jämför reservationerna 1 s2 v3 mp och 4 s, v, mp. Motionärerna föreslår bl. Inom motion So av Fredrik Lundh s begärs ett tillkännagivande om att befästa en skattefinansierad sjukhusvård som ges postumt behov.

COMMENT

Enter your comment!
Enter your name here